این دختر بخاطر خوشگلی بیش از حد اخراج شد

این دختر بخاطر خوشگلی بیش از حد اخراج شد (تصاویر)

زیبایی و جذابیت زیاد برای این دختر دردسر ساز شد به نحویکه رئیس وی تصمیم گرفت او را از کار اخراج کند چرا که حواس کارمندان دیگر را هم پرت میکرد ! گوینده تلویزیونی از راز اخراجش پرده برداشت . به گزارش ایران ناز خانم “اما هولز” که 24 سال سن دارد و در تلویزیون انگليس مشغول به کار است در گفت وگو با روزنامه ايندپندنت انگلستان از اخراج خود به دليل “چهره بسيار زيبا” خبر داد.

اين مجري گفت:مديرش با اين استدلال که بهتر است او دنبال مدل شدن باشد، از وي خواست تا کار در اين تلويزيون را رها کند.در رخدادي عجيب، يک گوينده زن در تلويزيون “UNIT TV ” لندن به خاطر زيبايي زياد از کار اخراج شد.

به گزارش اسپوتنيک روسيه، “اما هولز” گوينده 24 ساله انگليسي در گفت وگو با روزنامه ايندپندنت انگلستان از اخراج خود به دليل “چهره بسيار زيبا” خبر داد. وي افزود مديرش با اين استدلال که بهتر است او دنبال مدل شدن باشد، از وي خواست تا کار در اين تلويزيون را رها کند.هولز گفت مدتي پس از سخن مدير، پيامي مکتوب مبني بر اخراج شدن از شبکه دريافت کرده است

این دختر بخاطر خوشگلی بیش از حد اخراج شد (تصاویر)

اما هولز مي گويد هميشه در محل کار خود مرتب و آراسته بوده اما اين دليلي بر اينکه وي نسبت به کارش بي اهميت است نمي باشد. اين دختر گفت که اميدوار است به کارش بازگردد.

منبع : ایران  ناز